Versenoten.nl

Versenoten.nl is een webshop gespecialiseerd in de verkoop van noten, pinda’s zuidvruchten en nog veel meer producten. Maar niet alleen is Versenoten.nl een webshop, ook staan ze op de markt in Gouda en de omgeving. Samen met Versenoten.nl zijn we bezig met het verbeteren van hun organische vindbaarheid (SEO) in Google.

Onze werkzaamheden

– Content schrijven voor de productpagina’s
– On- en off-page SEO optimalisatie
– Website optimalisatie (advies)
– Linkbuilden
– Maken eindrapportage

OPTIMAILISEREN

Daarnaast zijn we samen met de websitebouwer bezig met het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en het optimaliseren van de (mobiele) snelheid van de website. In de praktijk merken we dat kleine aanpassingen aan de website voor meer transacties zorgen op de website. Dit is natuurlijk altijd het belangrijkste doel wanneer je in het bezit bent van een eigen webshop. Regelmatig hebben wij met onze contactpersonen van Versenoten.nl contact om een planning te maken en de behaalde resultaten te bespreken. De behaalde resultaten delen wij iedere maand door middel van een overzichtelijk eindrapport.

STAAT JULLIE PROJECT HIER BINNENKORT TUSSEN?